Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
Share/Bookmark
  • Általános
  • 2018-09-04 08:30:00

VEGYÉSZMÉRNÖK KÉPZÉS INDUL

Új képzés - új forma
A Miskolci Egyetem Anyagmérnöki Karon 2019. szeptembertől vegyészmérnök alapszakot indítunk. Az újonnan induló vegyészmérnök képzés keretében az országban először, kísérleti jelleggel bevezetjük a személyre szabott oktatási modellt, amelytől a képzés színvonalának emelését és egyben a lemorzsolódás csökkenését várjuk.
Meggyőződésünk, hogy az új vegyészmérnökképzés rövid és hosszú távon is segítséget tud nyújtani a régió vegyipari szakemberhiányának enyhítésében.

SZEMÉLYRESZABOTT OKTATÁSI MODELL

Új oktatási módszer a 2019 szeptemberében a Miskolci Egyetem Anyagtudományi Karán induló Vegyészmérnök alapszakhoz
Készítette: Dr. Viskolcz Béla egyetemi tanár

A munkaerőpiac is egyre kevésbé éri be a formális oktatás nyújtotta lehetőségekkel; mind több szektorban lesz szükség olyan speciális kompetenciákra, amelyeket az egyetem nem tud kialakítani. A munkaerőpiac számára, különösen a kiemelt ipari partnereink érdekében, az általános tanrendbe illesztett egyéni, személyre szabott tanulási ösvényeket igyekszünk kialakítani.

A javaslat lényege, hogy az alapképzésbe belépő hallgatóink mellé páronként egy fiatal oktató mentort állítunk. A mentorok feladata, hogy heti rendszerességgel konzultáljanak a rájuk bízott hallgatókkal, segítsék a hallgatók előrehaladását a tanulmányaik során. Ezzel együtt folyamatosan monitorozzák az újonnan indított vegyészmérnökképzés szakmai tárgyait, hogy azok mennyiben segítik elő a megfelelő mérnöki kompetenciák kialakulását. Ahol szükséges az egyének szintjén avatkoznak be, vagy ha a jelenség általános, akkor arra a teljes képzést érintő javaslatokat fogalmaznak meg. A másod évtől kezdődően egy-egy mentor két korábbi hallgatójához újabb 2-2 hallgató kerül, és a 3. évben szintén (lásd keretes összegzés). Az oktatók a mentorálási feladatok a folyamatosan megosztják a felsőbb éves hallgatókkal.

1. év:   2 hallgató

2. év   2 + 2 hallgató

3. év   2 + 2 + 2 + 2 hallgató

Összesen: 1 oktató + 14 hallgató

A vegyészmérnök hallgatókat a három ipari orientációs csoportban kezdik meg az ismerkedést az ipari igényekkel és követelményrendszerrel. A fő ipari támogatók (Intézeti Tanszékek) havonta egy-egy alkalommal orientációs megbeszélésekre invitálják a hallgatókat, így a hallgatók az ipari gyakorlatokat már egy jól ismert közegben tudják elkezdeni. A hallgató orientációs csoportok kialakítása a legnagyobb rugalmasság mentén a mentorok és az érintett tanszékvezetők egyetértésével történik.

A kétféle csoportban hallgatóink elsajátítják:

  • a problémafeltárást és kritikai gondolkodást
  • fejlesztjük a kommunikációt és a beszédkultúrát
  • tudatosítjuk a diákban, hogy a képzés sikeréhez az ő munkája, tudása és javaslatai elengedhetetlenek (fontosnak érezheti magát)
  • a csoportban végzett munka során megtanítjuk a hallgatókat arra, hogyan alakítsanak ki kapcsolatokat és működjenek együtt, függetlenül az alárendeltségi viszonyoktól

A modern jól képzett mérnökök kompetenciáinak kiterjesztésével ugrásszerűen javulni fog a problémafeltáró és megoldó készség. A felmenő rendszerben elsajátítják a hallgatóink a tanítva tanulni elvet, így egy sokkal biztosabb alkalmazható tudással fogják befejezni tanulmányaikat. Ezzel együtt átalakul a motivációs bázis is; kialakítjuk hallgatóinkban az egyéni és csoportos kompetenciák kibontakoztatásának képességét. Az iparban elvárt élethosszig tartó tanulás igénye fog kifejlődni a tanulási tartalom és forma személyre szabásán keresztül. Ezzel az új módszerrel lesz csak biztosítható az oktatásban a technológiai szinten már meglévő produktivitás.

Bízunk benne, hogy az újonnan induló vegyészmérnök alapképzés esetén kipróbálandó módszertani kísérlet sikere esetén általánosítható lesz a mérnökképzés teljes vertikumára. A Miskolci Egyetem és selmeci jogelődjei is élenjártak az oktatás megújításban, meggyőződésünk, hogy ez az országosan is egyedülálló kezdeményezés a „személyreszabott egyetemi képzés” az egyetemünket a hazai és a nemzetközi mérnökképzés élvonalába helyezi.