Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

ELNYERT PÁLYÁZATOK - SZÉCHENYI 2020 (2014-2020)

Vegyszeripari maradékok energia hatékony és Környezetbarát semlegesítése

Projekt címe: Vegyszeripari maradékok energia hatékony és környezetbarát semlegesítése, anyagában történő újrahasznosítása (nátrium klorát katalitikus termikus semlegesítéséhez szükséges növelt hatékonyságú katalizátorok kutatása és innovatív fejlesztése)

Projekt azonosítószáma: GINOP 2.2.1-15-2016-00005

(Fő)kedvezményezett neve: BorsodChem Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Konzorciumi partnerek (amennyiben vannak)
MISKOLCI EGYETEM
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Magyar Fejlesztési Intézet Nonprofit Zártkörű Részvénytársaság
VGSZ Vegyipari Gépgyártó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Projektvezető: dr. Viskolcz Béla
Szakmai vezető: dr. Viskolcz Béla
Pénzügyi vezető: Simonné Halász Rita
Projekt asszisztens: Rajhárd Bettina

Projekt összköltsége (Ft): 2 039 387 508 Ft
ME támogatás összege (Ft): 365 000 000 Ft
ME támogatás intenzitása (%): 100

Projekt kezdési dátuma: 2016.05.02.
Projekt befejezési dátuma: 2018.12.31.

Bővebben >>>

Immunstimuláló hatású és eddig nem alkalmazott mikroalga törzseken alapuló preventív célú takarmány kiegészítők hatékony termelése és intenzív halgazdaságokban történő hasznosítása

Projekt azonosítószáma: GINOP 2.3.2.-15-2016-00058

(Fő)kedvezményezett neve: Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutatóintézet (NAIK HAKI)
Konzorciumi partnerek (amennyiben vannak)
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
MISKOLCI EGYETEM
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
 

Projektvezető: dr. Viskolcz Béla
Szakmai vezető: dr. Oláh Zoltán
Pénzügyi vezető: Simonné Halász Rita
Projekt asszisztens: Scholczi Ágnes

Projekt összköltsége (Ft):  Ft
ME támogatás összege (Ft): 125 000 000 Ft
ME támogatás intenzitása (%): 100

Projekt kezdési dátuma: 2017.06.01.
Projekt befejezési dátuma: 2020.12.31.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt célja újonnan kidolgozott eljárásokra épülő, zárt rendszerű algatenyésztési technológiával nyert magas hozzáadott értékű mikroalga biomassza előállítása, illetve annak haltakarmányban történő hasznosítása. A fejlesztés eredményeként egyedi, korábban nem leírt összetételű mikroalga-tartalmú haltakarmány kiegészítő fejlesztése valósul meg, amely élettanilag kedvező hatású, így hozzájárul az intenzív halnevelésben gyakori stresszhelyzetek okozta megbetegedések kiküszöböléséhez és a halak fejlődéséhez.

Bővebben>>>>

Korszerű anyagok és intelligens technológiák FIEK létrehozása a Miskolci Egyetemen

Projekt azonosítószáma: GINOP-2.3.4.-15-2016-00004

(Fő)kedvezményezett neve: MISKOLCI EGYETEM
Konzorciumi partnerek

  • BorsodChem Zártkörűen Működő Részvénytársaság
  • Robert Bosch Energy and Body Systems Kft.
  • ÉMI  Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.

Projektvezető: dr. Lukács János
Pénzügyi vezető: Szentirmai Zoltánné
Projekt asszisztens: Barna Anita

Részprojekt vezetők:
[RP1] Korszerű anyagokés vizsgálatuk:              Dr. Viskolcz Béla 
[RP2] Modern anyagtechnológiák:                       Dr. Siménfalvi Zoltán 
[RP3] Intelligens irányítás és automatizálás:       Dr. Nehéz Károly és Dr. Trohák Attila 

Projekt összköltsége (Ft): 5 837 644 265 Ft

ME támogatás összege (Ft):  Ft
ME támogatás intenzitása (%): 100

Projekt kezdési dátuma: 2016.12.15.
Projekt befejezési dátuma: 2020.12.15.

Bővebben >>>

Projekt céljai és fókuszterületei:

A Miskolci Egyetem 2020-ig kidolgozott, „Innovatív Tudásváros” címet viselő intézményfejlesztési tervében (IFT) általános célként tűzte ki jövőbeni munkájának erőteljes innovációra és kooperációra való építését, a kiválóság fenntartásához nélkülözhetetlen fókuszok kiemelését, továbbá hazai és nemzetközi versenyképességének, nemzetközi láthatóságának az erősítését; kiemelt szerepet szánva mindezekben a KFI tevékenységnek. A program bázisa kettős: egyrészt megjelennek abban az 1735-ben alapított intézmény szakmai hagyományai és kompetenciái; másrészt a program a korábbiaknál erősebben épít az intézmény – városi, regionális és azon túlmutató – kapcsolatrendszerére. A kapcsolatokra épülő, eddigi és jövőbeli együttműködések determinálták jelen projekt elemeit is, kielégítve ezzel a partneri kör igényeit és erősítve ezzel az intézmény kutatási és technológiai transzfer szerepét.
A projekt célja kiemelkedő KFI eredmények létrehozása és azok gazdasági hasznosítása. A megvalósítás szellemi bázisát a konzorcium tagjainak meglévő és a projektben bővülő (új kutatók foglalkoztatása) szellemi erőforrásai adják. Az infrastrukturális bázis ugyanígy értelmezhető, azzal, hogy az egyetem fizikailag koncentrálja laboratóriumi infrastruktúráját, amelybe a partnerek által generált KFI tevékenységekhez kapcsolódó eszközbeszerzések jelentős hányada is integrálódik. Ezekkel a tudatos fejlesztésekkel az infrastruktúra alkalmassá válik a gazdaság által támasztott igények kielégítésére, a hatékony tudás- és technológiatranszfer megvalósítására. A projektben a konzorciumi partnerek, valós ipari problémamegoldások keretében, újszerű munkamegosztást hoznak létre KFI aktivitásaik minden mozzanatában, kerülve a párhuzamos kapacitások kiépítését, ugyanakkor hatékony szinergiát eredményező kooperációs láncokat teremtenek. A humán és az infrastrukturális fejlesztések megalapozzák a projekten túlmutató és fenntartható KFI rendszer kialakítását, a partnerek szervezeteibe és működési folyamataiba való integrálását. A kialakított, a projektben inkubált technológiai szolgáltatások és az azokat megalapozó, kapcsolódó tudományos szellemi bázisok biztosítják a jövőbeni gazdasági partnerek potenciális igényeinek üzleti alapú kiszolgálását is, kitágítva ezzel az egyetem tudományos működésének határait, erősítve szellemi kisugárzását és hídképző szerepét.
A projekt/FIEK három fókuszterületet, illetve részprojektet (vertikális dimenzió) jelöl ki a KFI feladatok színteréül: [RP-1] korszerű anyagok és vizsgálataik; [RP-2] modern anyagtechnológiák; [RP-3] intelligens irányítás és automatizálás. Az első két terület szinergikusan épül egymásra és komplementer kutatásokat tesz lehetővé, a partnerek direkt KFI tematikájának megfelelően. A harmadik terület egyrészt összeköti a két alapdimenziót, másrészt az önálló aktivitás lehetőségét is kínálja az Industry4.0 kutatások kereteiben. A kijelölt fókuszok biztosítják a KFI mozzanatok szakmai hátterét az alap- és alkalmazott kutatásoktól a piaci bevezetésig. A definiált részprojektek egyben szilárd bázison nyugvó kitörési pontok, amelyek a tervezett fejlesztésekkel alkalmassá teszik a konzorcium tagjait, közösen és önállóan arra, hogy nemzetközileg is versenyképes technológiákat, termékeket és folyamatokat fejlesszenek ki.
A konzorcium tagjai (horizontális dimenzió) a Miskolci Egyetem (ME) vezetésével a BorsodChem Zrt. (BC), a Robert Bosch Energy and Body Systems Gépjárműelektromossági Alkatrész Gyártó és Forgalmazó Kft. (BOSCH) és az ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. (ÉMI). A fókuszterületek és a projektszervezet felépítése lehetővé teszi további piaci igények befogadását, a fenntartási időszakban újabb FIEK partnerek csatlakozását. A projekt keretében a részprojektek indukálta infrastrukturális fejlesztésekre kerül sor, az új anyagvizsgáló, anyagtechnológiai, illetve irányítási és automatizálási laboratóriumok a részprojekteket, a ME fizikai labor koncentrációja pedig a teljes FIEK-et is kiszolgálja, biztosítva a FIEK általános céljainak teljesülését és a hosszú távú fenntarthatóságot is.
A FIEK működése és az ennek keretében generált projektek megvalósítása egy mátrix elvű irányítási és szervezeti rendszerre épül. Ez biztosítja a szükséges erőforrás koncentrációt és a célirányos munkamegosztás lehetőségét egyaránt, a párhuzamosságok kiszűrésével, ugyanakkor teret biztosít a szükséges mértékű specializációnak is. A KFI folyamatok eredményei közvetlenül beépülnek a különböző szintű képzésekbe (BSc, MSc, PhD, továbbképzés), növelve ezzel az egyes szervezeti egységek (például Vegyipari Technológiai (Wanhua-BorsodChem) Intézeti Kihelyezett Tanszék, Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszék), valamint a FIEK szerepvállalását.

 

Bővebben >>>