Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

SZÉLESKÖRŰ, IZGALMAS TUDOMÁNYOS- ÉS KARRIERLEHETŐSÉG!

NE HAGYD KI EZT A KITŰNŐ ALKALMAT, ELSŐK KÖZÖTT VÁR RÁD A

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
  - végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc-) fokozat
  - szakképzettség: vegyészmérnök
  - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Chemical Engineer

A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Karán 2019. szeptembertől vegyészmérnök alapszakot indítunk. Az újonnan induló vegyészmérnök képzés keretében az országban először, kísérleti jelleggel bevezetjük a személyre szabott oktatási modellt, amelytől a képzés színvonalának emelését és egyben a lemorzsolódás csökkenését várjuk.

Meggyőződésünk, hogy az új vegyészmérnökképzés rövid és hosszú távon is segítséget tud nyújtani a régió vegyipari szakemberhiányának enyhítésében.

SZEMÉLYRESZABOTT OKTATÁSI MODELL

A munkaerőpiac is egyre kevésbé éri be a formális oktatás nyújtotta lehetőségekkel; mind több szektorban lesz szükség olyan speciális kompetenciákra, amelyeket az egyetem nem tud kialakítani. A munkaerőpiac számára, különösen a kiemelt ipari partnereink érdekében, az általános tanrendbe illesztett egyéni, személyre szabott tanulási ösvényeket igyekszünk kialakítani.

A javaslat lényege, hogy az alapképzésbe belépő hallgatóink mellé páronként egy fiatal oktató mentort állítunk. A mentorok feladata, hogy heti rendszerességgel konzultáljanak a rájuk bízott hallgatókkal, segítsék a hallgatók előrehaladását a tanulmányaik során. Ezzel együtt folyamatosan monitorozzák az újonnan indított vegyészmérnökképzés szakmai tárgyait, hogy azok mennyiben segítik elő a megfelelő mérnöki kompetenciák kialakulását. Ahol szükséges az egyének szintjén avatkoznak be, vagy ha a jelenség általános, akkor arra a teljes képzést érintő javaslatokat fogalmaznak meg. A másod évtől kezdődően egy-egy mentor két korábbi hallgatójához újabb 2-2 hallgató kerül, és a 3. évben szintén (lásd keretes összegzés). Az oktatók a mentorálási feladatok a folyamatosan megosztják a felsőbb éves hallgatókkal.

1. év:   2 hallgató

2. év   2 + 2 hallgató

3. év   2 + 2 + 2 + 2 hallgató

Összesen: 1 oktató + 14 hallgató

A vegyészmérnök hallgatókat a három ipari orientációs csoportban kezdik meg az ismerkedést az ipari igényekkel és követelményrendszerrel. A fő ipari támogatók (Intézeti Tanszékek) havonta egy-egy alkalommal orientációs megbeszélésekre invitálják a hallgatókat, így a hallgatók az ipari gyakorlatokat már egy jól ismert közegben tudják elkezdeni. A hallgató orientációs csoportok kialakítása a legnagyobb rugalmasság mentén a mentorok és az érintett tanszékvezetők egyetértésével történik.

A kétféle csoportban hallgatóink elsajátítják:

 • a problémafeltárást és kritikai gondolkodást
 • fejlesztjük a kommunikációt és a beszédkultúrát
 • tudatosítjuk a diákban, hogy a képzés sikeréhez az ő munkája, tudása és javaslatai elengedhetetlenek (fontosnak érezheti magát)
 • a csoportban végzett munka során megtanítjuk a hallgatókat arra, hogyan alakítsanak ki kapcsolatokat és működjenek együtt, függetlenül az alárendeltségi viszonyoktól

A modern jól képzett mérnökök kompetenciáinak kiterjesztésével ugrásszerűen javulni fog a problémafeltáró és megoldó készség. A felmenő rendszerben elsajátítják a hallgatóink a tanítva tanulni elvet, így egy sokkal biztosabb alkalmazható tudással fogják befejezni tanulmányaikat. Ezzel együtt átalakul a motivációs bázis is; kialakítjuk hallgatóinkban az egyéni és csoportos kompetenciák kibontakoztatásának képességét. Az iparban elvárt élethosszig tartó tanulás igénye fog kifejlődni a tanulási tartalom és forma személyre szabásán keresztül. Ezzel az új módszerrel lesz csak biztosítható az oktatásban a technológiai szinten már meglévő produktivitás.

Bízunk benne, hogy az újonnan induló vegyészmérnök alapképzés esetén kipróbálandó módszertani kísérlet sikere esetén általánosítható lesz a mérnökképzés teljes vertikumára. A Miskolci Egyetem és selmeci jogelődjei is élenjártak az oktatás megújításban, meggyőződésünk, hogy ez az országosan is egyedülálló kezdeményezés a „személyreszabott egyetemi képzés” az egyetemünket a hazai és a nemzetközi mérnökképzés élvonalába helyezi.

 

A duális képzés lényege, hogy az elméleti oktatásod a felsőoktatási intézményben, a gyakorlati képzésed pedig a választott partnerszervezetnél történik. Duális képzésben részt vevő hallgatóként így bepillantást nyersz az általad választott partnerszervezet működésébe, megismered a vállalati kultúrát, valamint a legkiválóbb szakemberektől tanulhatod meg a szakma alapjait. Tanulmányaid befejezésekor pedig már olyan versenyképes tudással és gyakorlattal rendelkezhetsz, ami hatalmas előnyhöz juttat karriered elindításában, sőt, lehet, hogy már munkaszerződéssel a zsebedben veszed át diplomádat.

Az átadott tapasztalatok mellett a partnerszervezetek – egész évben – hallgatói díjazással jutalmazzák munkádat, valamint béren kívüli juttatásokat (pl. cafeteria, utazási költségtérítés, lakhatási támogatás) is adhatnak számodra, így képes lehetsz anyagilag függetlenné válni.

További információ: http://vegyeszmernok.eu/dualis-kepzes/

 

HA MÉG NEM GYŐZÖTT MEG EZ A KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓD, AMIBEN A KÉPZÉS ALATT RÉSZESÜLSZ MAJD, ÍME NÉHÁNY INDOK, HOGY MIÉRT ÉRDEMES A VEGYÉSZMÉRNÖK KÉPZÉST VÁLASZTANOD!

 

 •  A VEGYIPAR AZ EGYIK LEGGYORSABBAN FEJLŐDŐ IPARI ÁGAZAT, MEGYÉNK AZ IPARÁG FELLEGVÁRA
 • GYAKORLAT ORIENTÁLT KÉPZÉS, IPARI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
 • VÁLASSZ OLYAN SZAKMÁT, AMIVEL MINDANNYIUNK ÉLETÉT MEGVÁLTOZTATHATOD!
 • A VEGYÉSZMÉRNÖK HIÁNYSZAKMA, AZ EGYETEM ELVÉGÉZÉSE UTÁN GARANTÁLTAN LESZ MUNKÁD, NEM KELL HÓNAPOKIG ÁLLÁSKERESŐKÉNT KÓBOROLNOD
 • VEGYIPARBAN AZ IPARI ÁTLAGNÁL JOBB FIZETÉS VÁR, AMI VALLJUK BE NEM UTOLSÓ SZEMPONT
 • HATÁR A CSILLAGOS ÉG, CSAK RAJTAD ÁLL, HOGY MIT HOZOL KI A RÁD BÍZOTT PROJEKTEKBŐL

 

NÉHÁNY INFORMÁCIÓ, AMIT A VEGYÉSZMÉRÖKI MUNKÁRÓL RÖVIDEN TUDNOD KELL

A vegyészmérnök a kőolaj- és benzinszármazékok, gyógyszerek, szintetikus anyagok, növényvédő szerek, mosószerek, kozmetikai termékek, műanyagok és gumik, műtrágyák, egyéb vegyipari termékek gyártását irányítja a környezetvédelmi követelmények figyelembevételével, kidolgozza a nagyüzemi vegyi folyamatok technológiáját, ellenőrzi a termékek kémiai összetételét, minőségi paramétereit, felügyeli a vegyi üzemek karbantartását, javítását és mindezen témakörökben kutatást folytat.

Feladatai:

 1. a minőség ellenőrzésére és fenntartására vonatkozó műszaki előírások és ajánlások értelmezése, azok alkalmazása;
 2. a rendelkezésre álló berendezések elrendezésének és rendszerbe illesztésének meghatározása;
 3. a technológiai folyamat felműszerezése, ellenőrzési pontok, mérőeszközök és beavatkozásra lehetőséget adó készülékek elhelyezése;
 4. üzemzavarok, minőségi problémák okának kivizsgálása és mielőbbi elhárítása;
 5. az alapanyagok és egyéb gyártási segédanyagok felhasználására, továbbá a gyártás során keletkezett félkész- és késztermék forgalomba hozatalára vonatkozó törvényes előírások, rendeletek megismerése, betartása és betartatása;
 6. vegyi üzemek létesítésére és működtetésére vonatkozó tervek készítése;
 7. a létesítés környezetvédelmi, biztonsági és egyéb feltételeinek vizsgálata;
 8. együttműködés más szakterületeken dolgozó mérnökökkel és munkáját elősegítő egyéb szakemberekkel;
 9. kereskedelmi méretű kémiai folyamatokkal kapcsolatos vizsgálatok végzése, ezekkel kapcsolatos tanácsadás nyújtása és ezek kifejlesztésének végzése kőolaj és egyéb folyadékok vagy gázok finomítása, illetve különféle anyagok és termékek, többek között kőolajszármazékok, robbanóanyagok, élelmiszeripari termékek, gyógyszerek vagy szintetikus anyagok előállítása céljából;
 10. tesztek végzése a termelés különböző szakaszaiban, hogy meghatározza a különféle változók, többek között a hőmérséklet, sűrűség, fajsúly és nyomás szabályozásának mértékét;
 11. laboratóriumi kísérletekben dolgozza ki az új termékek gyártásának fázisait, és kis szériában, pl. kísérleti üzemben teszteli a tervezett folyamatokat.

Milyen készségek, képességek kellenek ehhez a szakmához?

 • Pontosság – mérhető és ellenőrizhető szabványoknak megfelelő precíz munkavégzés.
 • Kézügyesség – látás, kéz és ujjmozgás összehangolása finom eszközök, műszerek használatánál.
 • Szervezettség – információk érthető, áttekinthető formában való elrendezése.
 • Megértés – fogalmak, történések megértése, értelmezése.

 

Milyen képességek és készségek szükségesek a sikerességhez ezen a munkaterületen?

A jó vegyészmérnök egyben jól képzett és sikeres mérnök is, fizikai és egyéb rokontudományokban is jártas, alapos kémiai ismeretei vannak.

A jó figyelemösszpontosítás és a gyors reagáló készség is követelmény, hiszen a munkája során gyakran kell észrevennie olyan jelzéseket, amelyek valamilyen hirtelen állapotváltozásra vagy veszélyre figyelmeztetnek.

A vegyészmérnök - akár mint vezető, akár mint munkatárs - állandóan emberekkel áll kapcsolatban, illetve csoport munkában dolgozik, ezért alkalmasnak kell lennie az együttműködésre.