Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Szakmai életrajz

 

Név:                    Viskolcz Béla

Születési hely idő:             Miskolc, 1967. 07. 07.

Állampolgárság:               magyar

Munkahely:                         Miskolci Egyetem, Műszaki és Anyagtudományi Kar, Kémiai Intézet, Miskolc, Egyetemváros 1.

Telefon:                               Hivatalos: +36-46-565373

                                             Mobil:  +36-30-5650830

FAX:                                     +36-46-565115

E-mail:                                viskolcz.bela@uni-miskolc.hu

WEB:                                   https://ki.uni-miskolc.hu/munkatarsak

I. Szakmai képzettség, tudományos fokozatok

Végzettség/fokozat

Intézmény

Idő

Okleveles vegyész

József Attila Tudományegyetem, Szeged

1991

Dr. rer. nat. (PhD)

Martin Luther Universität Halle-Wittenberg

1996

A kémiai tudományok kandidátusa

MTA

1998

Habilitáció

Miskolci Egyetem

2015

II. Oktatói-kutatói pálya

Munkahelyek:

Munkáltató

Beosztás

Idő

Magyar Tudományos Akadémia

TMB ösztöndíjas

1991-1993

Universität Halle Wittenberg

tudományos munkatárs

1993-1996

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola

főiskolai adjunktus

1997

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola

főiskolai docens

1998-2002

SzTE JGyPK Kémia Tanszék

főiskolai tanár

2002-

SzTE JGyPK Kémiai Informatika Tsz.

tanszékvezető főiskolai tanár

2011-2014

Miskolci Egyetem Kémiai Intézet

intézetvezető egyetemi tanár

2015-

 

Oktatott tárgyak:

ELŐADÁSOK

GYAKORLATOK

Fizikai Kémia előadás

Kémia alapjai I.

Reakciókinetika előadás

Molekuláris statisztika (gyakorlat)

Kémia alapjai II.

Kémiai programcsomagok használata (gyakorlat)

Biokémia I.

Potenciál felületek számolása (gyakorlat)

Biokémia II.

Fizikai kémia (gyakorlat, és számolási gyakorlat),

Környezeti kémiai

Szerves kémia (gyakorlat)

Elméleti szerves kémia

Analitikai kémia (gyakorlat, és számolási gyakorlat)

Potenciál felületek számolása

Általános Informatika (gyakorlat)

Molekuláris statisztika

Kémia alapjai gyakorlat (német nyelv, orvosképzésben)

Kémiai informatika a határtudományokban

 

 

Tanulmányutak:

Beosztás

Hol

Idő

 

Vendégkutató:

Universität Halle-Wittenberg

1993-1996

 

Humboldt ösztöndíjas

Universität Karlsruhe

1999-2000

 

Vendégprofesszor

Universität Karlsruhe

2002 (1 hónap)

 

Vendégprofesszor

University of Lille

2004 (2 hónap)

 

Vendégprofesszor

Universität Karlsruhe

2005 (1 hónap)

 

Témavezetés (PhD fokozatszerzés)

Hallgató

Hol

Idő

Jacqueline Law

PhD SzTE Kémia Doktori Iskola

2007

Szőri Milán

PhD SzTE Kémia Doktori Iskola

2008

Michael Owen

PhD SzTE Kémia Doktori Iskola

2012

Rágyanszki Anita

PhD SzTE Kémia Doktori Iskola

2015

Pongráczné Faragó Eszter

PhD SzTE Kémia Doktori Iskola / University of Lille

2015

Fiser Béla

PhD ME, Kerpely Antal Doktori Iskola

2017

Boross Zsanett

PhD ME, Kerpely Antal Doktori Iskola (benyújtva)

2019

       

 

III. Tudományos eredmények (MTMT 2019.03.03)

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10023051&view=pubTable

 

MTMT

Google Scholar

Saját közlemények száma:

 128

128

Idézetek száma:

1396

1713

Független idézetek száma:

  987

-

Összes IF:

  250,880

n.a

Konferencia előadás/poszter

  123

135

IV. Kitüntetések, egyéb tevékenységek

 

Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj 1997-1999
Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj   1998
Alexander von Humboldt Stipendium  1999-2000
Bolyai János Posztdoktori Ösztöndíj                                                     2001-2004
Pro Juventute Medal (SzTE) 2004
Rektori dícsérő oklevél 2006
Öveges Ösztöndíj 2006
Bolyai János Posztdoktori Ösztöndíj II.    2007-2010

Közéleti tevékenység

MTA köztestületi tag 1998-
Deutsche Bunsengesellschaft 1996-
Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjasok Baráti Köre (ügyvivő) 2001-2002
Meleg István Alapítvány a Kémia Oktatásáért (alapító tag) 2006-2015
Magyar Égéstudományi Bizottság (tag)  2013-
Országos Tudományos Diákköri Tanács 2015-
Kémiai Vegyipari Szekció ügyvezető elnök 2015-2017

V. Legfontosabb publikációk

 1. B. Viskolcz, G. Lendvay, T. Körtvélyesi and L. Seres: "Intramolecular H Atom Trans­fer Reactions in Alkyl radicals and the Ring Strain Energy in the Transition Structure"
  J. Am. Chem. Soc. 3006, 118 (1996).
 2. F. Caralp, P. Devolder, C. Fittschen, N. Gomez, H. Hippler, R. Méreau, M. T. Rayez, F. Striebel, and B. Viskolcz, "The thermal unimolecular decomposition rate constants of ethoxy radicals." Phys. Chem. Chem. Phys. 2935, 1, (1999).
 3. H. Hippler, and B. Viskolcz: “Competition between Alkyl Radical Addition to Carbonyl Bonds and H-Atom Abstraction Reactions” Phys. Chem. Chem. Phys. 4663, 4, (2002).
 4. B. Viskolcz, Sz. N. Fejer, A. Perczel, S. J. K. Jensen and I.G. Csizmadia " Maximal Information Accumulation in Polypeptide Secondary Structures “ Chem. Phys. Letter, 123-126, 450, (2007).
 5. M. Szőri, I. G. Csizmadia and B. Viskolcz " Non-enzymatic pathway of PUFA oxidation A first principles study on the reactions of OH radical with 1,4 pentadiene and arachidonic acid" J. Chem. Theory Comput., 1472–1479, 4, (2008)
 6. Róbert Izsák, Milán Szőri, Peter J. Knowles, and Béla Viskolcz, High Accuracy Ab Initio Calculations on Reactions of OH with 1-Alkenes. The Case of Propene, J. Chem. Theory Comput., 2313–2321, 5, (2009).
 7. Fiser Béla, Szori Milan , Jojart Balazs , Izsak Robert , Csizmadia Imre G , Viskolcz Béla, Antioxidant Potential of Glutathione: A Theoretical Study, J. Phys. Chem B. 11269-11277, 115: (2011)
 8. Fiser B, Jojart B , Szori M , Lendvay G , Csizmadia IG , Viskolcz B, Glutathione as a Prebiotic Answer to alpha-Peptide Based Life.J. Phys. Chem B. 3940-3947, 119: (2015)

Könyvfejezet:

 1. Imre Jákli, András Perczel, Béla Viskolcz, Imre G Csizmadia Quantum Chemical Calculations on Small Protein Models In: Náray-Szabó G (szerk.) Protein Modelling. Cham: Springer, 2014. pp. 5-50. (ISBN:978-3-319-09975-0)

Tananyagfejlesztés jegyzet:

 1. Modern Fizikai Kémia (elektronikus jegyzet Szekesztő Póta György, Debreceni Egyetem, 2013) (http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/2011_0025_vegy_7/index.html )
  3. fejezet: Horváthné Csajbók Éva-Viskolcz Béla: Biofizikai kémia (139-185)
  4. fejezet: Purgel Mihály-Viskolcz Béla: Kvantumkémiai alkalmazások (186-224)

VI. Pályázati aktivitás

Az elmúlt négy év Miskolcra érkezésem óta jelentősebb pályázatait, és ezekben a pályázatokban betöltött szerepemet kívánom bemutatni.

OTKA 105997» Újfajta 2-fotonos fotokémiai anyagok és szilicium karbid alapú nanomarkarek fejlesztése neuronhálózatok aktivitásának és a dendritikus jel integrációnak gyors, három dimenziós multi-foton mikroszkópiával történő mérésére (2012.09.01-2017.08.31)

Támogatás összege: 17 MFt

Konzorciumiban résztvevő kutató

OTKA 111862» Vegyes kvantum mechanikai/molekula mechanika módszer fejlesztése és alkalmazása biokémiai rendszerekre (2015.01.01-2018.12.31)

Támogatás összege: 24,6 MFt

Konzorciumiban résztvevő kutató

OTKA 128543»          Fluktuáló megújuló energiák tárolása flexibilis módszerekkel: energia és nyersanyagok (2018.09.01-2022.08.31)

Támogatás összege: 47,3 MFt

Miskolci Egyetem Kémiai Intézetének konzorciumában résztvevő kutató

GINOP 2.2.1-15-2016 (2016 – 2018)

Vegyszeripari maradékok energia hatékony és környezetbarát semlegesítése, anyagában történő újrahasznosítása (nátrium klorát katalitikus termikus semlegesítéséhez szükséges növelt hatékonyságú katalizátorok kutatása és innovatív fejlesztése)

Támogatás összege: 2 039 M HUF.

Projekt manager, kutatás vezető

GINOP-2.3.4.-15-2016-00004  (2016-2020)

Korszerű anyagok és intelligens technológiák FIEK létrehozása a Miskolci Egyetemen

Támogatás összege: 5 837 M HUF.

Az RP1 projektrész (moder anyagok) vezetője

GINOP-2.3.2-15-2016-00058 (2017. július 1 – 2021. június 12)

Immunstimuláló hatású és eddig nem alkalmazott mikroalga törzseken alapuló preventív célú takarmány kiegészítők hatékony termelése és intenzív halgazdaságokban történő hasznosítása

Támogatás összege: 742,05 MFt

Projekt manager

VII. Nemzetközi Kapcsolatok

Konferencia szervezés:

1st INTERNATIONAL SZENT-GYÖRGYI SYMPOSIUM

THE ROLE OF CHEMISTRY IN THE EVOLUTION OF MOLECULAR MEDICINE

27 – 29 JUNE 2003

SZEGED, HUNGARY

The Future of Computations - Computations of the Future - Workshop 2005

Számítások Jövője - Jövő Számításai

Szeged, 2005. május 4. (Koordinátor)

The Future of Computations - Computations of the Future  - Workshop 2006

Számítások Jövője - Jövő Számításai

Exact chemistry is 80 years old - 80 éves a Schrödinger-egyenlet

Szeged, 2006. május 12. (Koordinátor)

Workshop at Saturday (2006)

THE STRUCTURE OF LIFE

25 – 28 August 2006

SZEGED, HUNGARY (Koordinátor)

ECO-NET Meeting 2007

"Modern Techniques in Atmospheric Physics and Chemistry"

University of Szeged, Hungary, 2 - 4 May 2007 (Koordinátor)

The Future of Computations - Computations of the Future  - Workshop 2008

Számítások Jövője - Jövő Számításai

„Gyógyszertervezés új irányai - New Directions in Drug Designs"

Szeged, 2008. május 22. (Koordinátor)

The Future of Computations - Computations of the Future  - Workshop 2010

The Future of Computations - Computations of the Future

2nd Mini-symposium on computation of interactions in biological systems

University of Szeged, Hungary, 25 - 27 May, 2010. (Koordinátor)

23rd International Symposium on Gas Kinetics and related phenomena

July 20-25, 2014 Szeged (Szervező) (http://gk2014.eu/ )

5th Visegrad Symposium on Structural Systems Biology

2015. Júnus 17-20 Szeged (Konferencia sorozat alapító és Szervező)

9th Visegrad Symposium on Structural Systems Biology

2019. Júnus 18-21 Miskolc (Konferencia sorozat alapító és Szervező) (http://vsssb.hu/ )

 

VIII. Nemzetközi együttműködések

 

Partner

Ország

Intézmény*

Prof. Dr. Horst Hippler

Németország

University of Karlsruhe (68,93,95,96,98,101,102)

Dr. Christa Fittschen

Franciaország

University of Lille, (1,2,19,34,47,65,68,70,74,96,101,102)

Prof. Matthias Olzmann

Németország

University of Karlsruhe (31,68,78,94,97,103,105,106)

Prof. Dr. Andrea Bottoni

Olaszország

University of Bologna (79)

Prof. Rüdiger Ettrich  

Csehország

Academy of Sciences of the Czech Republic (Conference Organization)

Prof. Dr. Svend Jensen

Dánia

University of Aarhus (3,6,7,9,10,14,15,20,22,23,26,32,41,66,84)

Prof. Dr. Gregory Chass

Egyesült Királyság

University of London (24,46,49,54,60,77,80,81,83,87,89)

Prof. Dr. Bálint Agneta

Románia

West University of Timisoara (25,27)

Prof. Csanádi János

Szerbia

University of Novi Sad (17)

Dr. Michelle Sahai

Egyesült Királyság

University of Roehampton – London (62,63,64,73,79,83)

Dr. Binod Giri

Szaud Arábia

KAUST, Clean Combustion Research Center (5)

Dr. Babak Minofar

Cseh Köztársaság

Academy of Sciences of the Czech Republic (Conference Organization)

* Közös aktivitások, publikációk sorszáma zárójelben

IX. Hazai együttműködések:

Partner

Terület

Intézmény

Prof. Dr. Perczel András

biokémia

ELTE

Prof. Dr. Mátyus Péter

biokémia

Semmelweis Egyetem

Dr. Vértesi Beáta

biokémia

MTA SzBK

Dr. Lendvay György

gáz kinetika

MTA TTK

Dr. Dóbé Sándor

gáz kinetika

MTA TTK

Prof. Dr. Lévai Péter

“big data”

MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont

Dr. Mucsi Zoltán

gyógyszerkutatás

Servier Kutató Intézet

Dr. Ferenczy György

gyógyszerkutatás

MTA TTK

Dr. Keserű György

gyógyszerkutatás

MTA TTK